Hållbarhet & Kvalitet

Vi brinner för hållbarhet och kvalitet

Miljö

Hållbarhet

Dala Metallpartier omfamnar FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling och strävar efter att vara en föregångare inom hållbarhet inom vår bransch. Medvetna om den betydande inverkan vår verksamhet har på miljön och samhället, tar vi aktivt ansvar för att minimera denna påverkan. Genom att integrera flera av FN:s globala mål i vår verksamhet strävar vi efter en mer hållbar framtid. Dessa inkluderar att främja hållbar konsumtion och produktion (mål 12), bekämpa klimatförändringar (mål 13), främja anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), bidra till hållbara städer och samhällen (mål 11), samt att bidra till fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Dala Metallpartier investerar i utbildning för sina anställda och samarbetar med lokala utbildare för att främja kompetensutveckling och personlig tillväxt (mål 4). Vi eftersträvar också en trygg och inkluderande arbetsmiljö med konkurrenskraftiga löner och möjligheter till karriärutveckling (mål 8). Dessutom är vi engagerade i att främja etiska affärsprinciper och rättvisa samt att skapa transparenta institutioner för alla (mål 16).

Våra dörrar, fönster och fasader tillverkas alltid med återvunnen aluminium, Cirkal75, eller bättre, vilket innebär att minst 75% av den aluminium vi använder kommer från återvunnen aluminium.

Genom att följa dessa mål strävar vi efter att vara en del av lösningen på globala utmaningar och att bidra till en mer hållbar framtid för både vårt företag, de projekt vi deltar i och samhället i stort.

Vår återvinning
Kvalitet

Kvalitet

Vi på Dala Metallpartier levererar produkter och tjänster av högsta kvalitet samtidigt som vi även tar hänsyn till miljö- och arbetsmiljöaspekter. Vårt kvalitetsarbete är integrerat i vårt ledningssystem, som i många avseenden följer de internationellt erkända standarderna ISO 9001, 14001 och 45001. Denna struktur ger oss en ram för att säkerställa att våra processer är effektiva, att vi kontinuerligt förbättrar våra prestationer och att vi lever upp till de högsta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökraven.

Vårt ledningssystem granskas årligen för att vi ska upprätthålla CE-märkning för produktion av fönster, dörrar och fasader i aluminium och glas, i enlighet med kraven i regelverket CR133. Denna certifiering är en bekräftelse på vår förmåga att leverera produkter som uppfyller europeiska standarder och föreskrifter.

Vi arbetar både på företagsövegripande nivå med målsättningar och uppföljning, samt i våra projekt med att implementera och följa kvalitetsprogram och kvalitetsrapporter. Genom att integrera kvalitetsaspekter i varje steg av vår verksamhet strävar vi efter att överträffa våra kunders förväntningar och kontinuerligt förbättra vår prestation.

Vi är stolta över vår kompromisslösa inställning till kvalitet och vårt åtagande att leverera produkter och tjänster som är hållbara, säkra och tillförlitliga. Med vår starka grund i ledningssystemet och de tillämpliga standarderna är vi redo att möta och överträffa de mest krävande kraven från våra kunder och reglerande myndigheter.

dalametall logotyp
LinkedIn