GDPR

Intergritetspolicy

Den 25 maj infördes GDPR, en viktig reglering inom EU för dataskydd. GDPR syftar till att stärka skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar
Dala Metallpartier AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi värnar om säkerheten och integriteten vid vår personuppgiftsbehandling.

Formulär m.m.
Personuppgifter som lämnas i samband med bokning av service spar vi i en kunddatabas. Gallring sker fortlöpande. Personuppgifter som lämnas då du söker jobb hos oss kommer sparas under rekryteringsprocessen och gallras efter avslutad rekrytering.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du köper en vara eller tjänst av oss blir du kund. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning/bokning. Dala Metallpartier AB följer GDPR vilket innebär att personregistren hos Dala Metallpartier AB

  • Har ett tydligt syfte
  • Har en rättslig grund
  • Personuppgifterna har ett lämpligt skydd
Om dina uppgifter finns hos en samarbetspartner till oss skriver vi avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med dem för att personuppgifterna ska hanteras enligt GDPR.

Kakor
Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och att spara personliga inställningar Vi använder kakor bland annat för de delar av webbplatsen som exempelvis vid ifyllande av formulär.

Rätt att begära information
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan också bland annat begära rättelse av dina personuppgifter, eller om du önskar få dina personuppgifter raderade meddela vår dataskyddsansvarige på fyll i info@dalametall.se.