Sapa Dörr 2086

Produkt > Dörrar > Sapa Dörr 2086

Sapa Dörr insida

Broschyrer

SAPA 2086 2086 SX

2086 tillhör vår nya generation byggsystem SAPA Thermo 86 utvecklad med tydlig fokus på energi och prestanda. Dörren har lågt U-värde grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Dörr 2086 SX med isolerstavar SAPA Thermo N9 i profilerna.

Mer information

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

Denna produkt är tillverkad av Hydro REDUXA® - Aluminium producerad av förnybar energi. Läs mer här

dalametall logotyp
Facebook Instagram